Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा विकास निर्देशनालय, धनुषा

मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा विकास निर्देशनालय, धनुषा

विद्यालय नर्स कार्यक्रम संचालन भएका विद्यालयहरुमा गतविगत वर्षको पेश्की फर्छौट गर्न मलेप फाराम अनुसरकारको विल तथा खरिद आदेश र दाखिला गरी पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

2079-11-18

2079-11-18


फाईलको नाम डोउनलोड
IMG_0001(3).pdf

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-01-12 01:45:50
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers