Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा विकास निर्देशनालय, धनुषा

मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा विकास निर्देशनालय, धनुषा

शैक्षिक सामग्रीको स्पेशिफिकेशन तयार गर्नु पर्ने भएकाले विषय विज्ञ आवश्यक भएकोले सूचिकृत हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

2079-06-31

2079-06-31


शैक्षिक_सामग्री_विज्ञ_आवश्यक_सम्बन्धी_सुचना.jpg तस्बिर :

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-01-12 01:45:50
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers