Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा विकास निर्देशनालय, धनुषा

मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा विकास निर्देशनालय, धनुषा

यस निर्देशनालयद्वारा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका माननीय मन्त्री प्रमोद कुमार जैसवाल ज्यूलाइ स्वागत गिरएका तसविर

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-04-08 21:51:55
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers